Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Mnoho ľudí chce hrať vokálne žánre. Mali by ste sa pozrieť na obrázok na obrazovke smartfónu a vygenerovať správny odkaz z písmen. V každom štádiu je viac ako dvadsať obrazov. Zdá sa mi, že hračka sa nazýva rozhraním. Je to čierna a biela, len farebné fotografie. Grafika vďaka fotografiám je jasná a farebná.

Táto aplikácia je vynikajúcim gyri mozgovým simulátorom. Dobre vyvinutá inteligencia, vizuálna pamäť, motorické zručnosti, pravopis ruského jazyka, mentálne myslenie a logika. Pri správnych možnostiach sa pridávajú mince, ktoré sú potrebné na pomoc. Dva typy tipov: Zobraziť dve alebo všetky písmená.

Piknikové slovo odpovede

Level 1 – 10…                          level 11 – 20…

Level 21 – 30…                        level 31 – 40…

Level 41 – 50…                        level 51 – 60…

Level 61 – 70…                        level 71 – 80…

Level 81 – 90…                        level 91 – 100…

Level 111 – 110…                    level 111 – 120…

Level 121 – 130…                    level 131 – 140…

Level 141 – 150…                    level 151 – 160...

Level 161 – 170…                    level 171 – 180…

Level 181 – 190…                    level 191 – 200…

Level 201 – 210…                    level 211 – 220…

Level 221 – 230…                    level 231 – 240…

Level 241 – 250…                    level 251 – 260…

Level 261 – 270…                    level 271 – 280…

Level 281 – 290…                    level 291 – 300…

Level 301 – 310…                    level 311 – 320…

Level 321 – 330…                    level 331 – 340…

Level 341 – 350…                    level 351 – 360…

Level 361 – 370…                    level 371 – 380…

Level 381 – 390…                    level 391 – 400…

Level 401 – 410…                    level 411 – 420…

Level 421 – 430…                    level 431 – 440…

Level 441 – 450…                    level 451 – 460…

Level 461 – 470…                    level 471 – 480…

Level 481 – 490…                    level 491 – 500…

Level 501 – 510…                    level 511 – 520…

Level 521 – 530…                    level 531 – 540…

Level 541 – 550…                    level 551 – 560…

Level 561 – 570…                    level 571 – 580…

Level 581 – 590…                    level 591 – 600…

Level 601 – 610…                    level 611 – 620…

Level 621 – 630…                    level 631 – 640…

Level 641 – 650…                    level 651 – 660…

Level 661 – 670…                    level 671 – 680…

Level 681 – 690…                    level 691 – 700…

Level 701 – 710…                    level 711 – 720…

Level 721 – 730…                    level 731 – 740…

Level 741 – 750…                    level 751 – 760…

Level 761 – 770…                    level 771 – 780…

Level 781 – 790…                    level 791 – 800…

Level 801 – 810…                    level 811 – 820…

Level 821 – 830…                    level 831 – 840…

Level 841 – 850…                    level 851 – 860…

Level 861 – 870…                    level 871 – 880…

Level 881 – 890…                    level 891 – 900…

Level 901 – 910…                    level 911 – 920…

Level 921 – 930…                    level 931 – 940…

Level 941 – 950…                    level 951 – 960…

Level 961 – 970…                    level 971 – 980…

Level 981 – 990…                    level 991 – 1000…

Level 1001 – 1010…                          level 1011 – 1020…

Level 1021 – 1030…                        level 1031 – 1040…

Level 1041 – 1050…                        level 1051 – 1060…

Level 1061 – 1070…                        level 1071 – 1080…

Level 1081 – 1090…                        level 1091 – 1100…

Level 1101 – 1110…                          level 1111 – 1120…

Level 1121 – 1130…                        level 1131 – 1140…

Level 1141 – 1150…                        level 1151 – 1160…

Level 1161 – 1170…                        level 1171 – 1180…

Level 1181 – 1190…                        level 1191 – 1200…

Level 1201 – 1210…                          level 1211 – 1220…

Level 1221 – 1230…                        level 1231 – 1240…

Level 1241 – 1250…                        level 1251 – 1260…

Level 1261 – 1270…                        level 1271 – 1280…

Level 1281 – 1290…                        level 1291 – 1300…

Level 1301 – 1310…                          level 1311 – 1320…

Level 1321 – 1330…                        level 1331 – 1340…

Level 1341 – 1350…                        level 1351 – 1360…

Level 1361 – 1370…                        level 1371 – 1380…

Level 1381 – 1390…                        level 1391 – 1400…

Level 1401 – 1410…                          level 1411 – 1420…

Level 1421 – 1430…                        level 1431 – 1440…

Level 1441 – 1450…                        level 1451 – 1460…

Level 1461 – 1470…                        level 1471 – 1480…

Level 1481 – 1490…                        level 1491 – 1500…

Level 1501 – 1510…                          level 1511 – 1520…

Level 1521 – 1530…                        level 1531 – 1540…

Level 1541 – 1550…                        level 1551 – 1560…

Level 1561 – 1570…                        level 1571 – 1580…

Level 1581 – 1590…                        level 1591 – 1600…

Level 1601 – 1610…                          level 1611 – 1620…

Level 1621 – 1630…                        level 1631 – 1640…

Level 1641 – 1650…                        level 1651 – 1660…

Level 1661 – 1670…                        level 1671 – 1680…

Level 1681 – 1690…                        level 1691 – 1700…

Level 1701 – 1710…                          level 1711 – 1720…

Level 1721 – 1730…                        level 1731 – 1740…

Level 1741 – 1750…                        level 1751 – 1760…

Level 1761 – 1770…                        level 1771 – 1780…

Level 1781 – 1790…                        level 1791 – 1800…

Level 1801 – 1810…                          level 1811 – 1820…

Level 1821 – 1830…                        level 1831 – 1840…

Level 1841 – 1850…                        level 1851 – 1860…

Level 1861 – 1870…                        level 1871 – 1880…

Level 1881 – 1890…                        level 1891 – 1900…

Level 1901 – 1910…                          level 1911 – 1920…

Level 1921 – 1930…                        level 1931 – 1940…

Level 1941 – 1950…                        level 1951 – 1960…

Level 1961 – 1970…                        level 1971 – 1980…

Level 1981 – 1990…                        level 1991 – 2000…

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code