Piknik Slovo level 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 odpovede

Piknik Slovo level 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 odpovede

111 – TRI DAR RAD DETI TEDA TRIEDA

112 – TAK KTO OÁZA ZATO KOZA OTÁZKA

113 – LES LET LEV SVET VÝLET SVETLÝ

114 – KRT PRE KER PERA PARK PARKET

115 – SUD NAD DNU DNES DUNA NUDA SEKUNDA

116 – HRA RADA HORA HRAD OHRADA

117 – NIŤ ZEM NIE ZNIEŤ ZMENIŤ

118 – PRI OPAR OPCIA OPICA PORCIA

119 – AKO OKO KAM MRAK KOMORA

120 – NEŽ ALE MENA ŽENA MANŽEL

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code