Piknik Slovo level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 odpovede

Piknik Slovo level 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 odpovede

141 – DAR RADA DRAK ATAK KARTA ARKTÍDA

142 – MAŤ SOM DOM DOMA MASLO MLADOSŤ

143 – COP PÍLA OPICA POLICA POLÍCIA

144 – KEL ASI LIEK LAIK SLIEPKA

145 – VLK VLNA VILA LINKA VANILKA

146 – ONO OSOH KINO HNIS KOHO OKNO OHNISKO

147 – JAS JAR TAM MARS SMER MAJSTER

148 – KOČ ROK BAR BÚRKA OBRÚČKA

149 – ROJ REČ JED ČAJ DOJČA ČARODEJ

150 – HAD NAD RANA HRANA HANDRA

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code