Piknik Slovo level 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 odpovede

Piknik Slovo level 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 odpovede

151 – PRE MED PRED DREP PREDMET

152  – LES PES PLSŤ LEPIŤ PLIESŤ

153 – KEL LET TELO TETA LETO KOTLETA

154 – ROH KRUH RUKA OKRUH UHORKA

155 – POT PERO OBRAT PRETO POTREBA

156 – RAD PIŤ DAŤ PRI ORAŤ PORADIŤ

157 – KRM MRAK MARKA RIEKA AMERIKA

158 – BIŤ BEZ BREZA ZEBRA REŤAZ ZBIERAŤ

159 – NEŽ DNO BOD DŽOB NEBO BENDŽO

160 – LEV LOV SVET VESLO SVETLO

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code