Piknik Slovo Level 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Odpovede

Piknik Slovo Level 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230 Odpovede

Level 221 : Šiť, Zem, Mať, Zima, Zmiešať
Level 222 : Kde, Rad, Riad, Drak, Diera, Krieda
Level 223 : Hra, Had, Hrad, Dráha
Level 224 : Pas, Osa, Sova, Sotva, Stopa, Postava
Level 225 : Cop, Lipa, Opica, Opcia, Polica

Level 226 : Les, Let, Leto, Svet, Veslo, Svetlo
Level 227 : Tam, Ten, Mena, Agent, Magnet
Level 228 : Von, Nič, Ináč, Kováč, Nováčik
Level 229 : Kov, Lov, Ako, Vila, Kladivo
Level 230 : Med, Dóm, Móda, Teda, Metóda

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code