Piknik Slovo Level 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Odpovede

Piknik Slovo Level 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Odpovede

Level 241 : Sila, Laik, Sval, Vlak, Slivka
Level 242 : Rok, Krk, Krok, Úrok, Krúžok
Level 243 : Ako, Rad, Drak, Akord, Zrkadlo
Level 244 : Iba, Bar, Brat, Túra, Únia, Tribúna
Level 245 : Pás, Piť, Asi, Spať, Zápis, Zápasiť

Level 246 : Ker, Skok, Sako, Kosa, Keks, Okreska
Level 247 : Ona, Kopať, Konať, Kopnúť, Ponúkať
Level 248 : Krv, Atak, Karta, Krava, Kravata
Level 249 : Hra, Raz, Hrdza, Dráha, Hrádza
Level 250 : Tým, Kto, Som, Mýto, Most, Kostým”

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code