Piknik Slovo Level 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Odpovede

Piknik Slovo Level 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370 Odpovede

Level 361 : Pot, Ten, Noc, Kto, Kopec, Koncept
Level 362 : Dva, Div, Raz, Variť, Zdraviť
Level 363 : Med, Dóm, Tam, Teda, Móda, Metóda
Level 364 : Sto, Osa, Sob, Boso, Osoba, Sobota
Level 365 : Let, Kel, Liek, Ešte, Kliešte

Level 366 : Sám, Nie, Nám, Rám, Smer, Seminár
Level 367 : Tak, Lano, Kino, Linka, Kotlina
Level 368 : Áno, Dno, Had, Nad, Noha, Náhoda
Level 369 : Lev, Los, Ovos, Losos, Slovo, Sloveso
Level 370 : Lov, Kov, Laik, Odliv, Oliva, Kladivo

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code