Piknik Slovo Level 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 Odpovede

Piknik Slovo Level 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420 Odpovede

Level 411 : Pec, Cit, Ten, Cena, Tanec, Pacient
Level 412 : Vek, Kto, Kov, Šok, Všetko
Level 413 : Roh, Hra, Hrdo, Hrad, Hora, Ohrada
Level 414 : Dať, Pod, Asi, Dosť, Posadiť
Level 415 : Jas, Jar, Smer, Mars, Majster

Level 416 : Bol, Obal, Doba, Doma, Mdloba
Level 417 : Piť, Les, Plť, Plsť, Pliesť
Level 418 : Rám, Málo, Káro, Mrak, Komár, Morálka
Level 419 : Cop, Lipa, Opica, Opcia, Polica
Level 420 : Hra, Had, Hrad, Hrádza, Záhrada

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code