Piknik Slovo Level 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 Odpovede

Piknik Slovo Level 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460 Odpovede

Level 451 : Vlk, Div, Vila, Vlak, Oliva, Kladivo
Level 452 : Čln, Sen, Čelo, Slon, Člen, Slnečno
Level 453 : Jas, Kraj, Kôra, Skôr, Srna, Najskôr
Level 454 : Dom, Som, Mať, Dosť, Maslo, Mladosť
Level 455 : Cop, Cit, Pot, Ticho, Potichu

Level 456 : Nie, Pas, Pena, Psina, Spanie
Level 457 : Zle, Bol, Obal, Lebo, Alebo, Zbabelo
Level 458 : Pre, Jar, Jed, Drep, Pera, Predaj
Level 459 : Dole, Delo, Dielo, Deliť, Oddeliť
Level 460 : Tri, Deti, Riad, Teda, Diera, Trieda

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code