Piknik Slovo level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 odpovede

Piknik Slovo level 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 odpovede

61 – TY BYT RYS SYR SÝTY BYSTRÝ

62 – DAR HAD HRAD DRAHÝ

63 – NIŤ NIE SEN SIEŤ NIESŤ

64 – DNU DUB NAD DUNA BUNDA

65 – UŽ AŽ LUK KALUŽ

66 – TAM TAK KAM ATAK MATKA

67 – JAS KOSA SAKO SOPKA SPOJKA

68 – MA NA ZEM MENA ZMENA

69 – KER KRM ROK MORE OKREM

70 – AJ JA JAR ROJ JAVOR

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code