Piknik Slovo level 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo level 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 odpovede

71 – BOL ALE OBAL LEBO ALEBO

72 – TO KTO POT OKO POTOK

73 – HRA RAD RÁD DAR DRÁHA

74 – KEL LOV LEV VEK ČELO ČLOVEK

75 – KDE  RIAD DRAK RIEKA DIERA KRIEDA

76 – DO OD BOD DOBRE BEDRO

77 – ČO ČAS OSA STO ČASTO

78 – SVET STAV VETA VESTA

79 – REPA DREP PERA PRED GEPARD

80 – AKO VLK KOČ KOV VLAK VAČOK VLOČKA

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *