Piknik Slovo level 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 odpovede

Piknik Slovo level 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 odpovede

91 – MY ZEM LES ZLE ZMES ZMYSEL

92 – AJ JA PAS KOSA SAKO SOPKA SPOJKA

93 – NA BANK KUNA BUNKA

94 – HAD RAZ HRA HRAD HRDZA

95 – OS LOV LOS OVOS SLOVO

96 – PÁV VEK PES SPEV SPEVÁK

97 – TÁ ŠÁL ŠOK KÁRO ŠTRK OLTÁR KLÁŠTOR

98 – ZA ONA VON ZVON ZNOVA

99 – RÁD RÁM DÁMA DRÁMA ARMÁDA

100 – NOS ROK ÁNO NÁROK KROSNÁ

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code