Piknik Slovo Level 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 Odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo Level 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520 Odpovede

Level 511 : Pre, Tak, Krt, Repa, Parket
Level 512 : Ono, Nad, Dno, Lano, Gondola
Level 513 : Zem, Nie, Niť, Znieť, Zmeniť
Level 514 : Krm, Kam, Kel, Mrak, Karamel, Reklama
Level 515 : Hra, Rada, Dráha, Hrdza, Hrádza, Záhrada

Level 516 : Rám, Dar, Dáma, Dráma, Armáda
Level 517 : Les, Los, Bol, Lebo, Bolesť
Level 518 : Had, Dar, Rana, Dráha, Handra, Náhrada
Level 519 : Les, Lev, Let, Svet, Výlet, Svetlý
Level 520 : Ten, Tam, Mena, Agent, Magnet

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *