Piknik Slovo Level 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 Odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo Level 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650 Odpovede

Level 641 : Lov, Les, Leto, Svet, Svetlo
Level 642 : Zle, Bol, Lebo, Obal, Alebo, Zbabelo
Level 643 : Ona, Had, Dno, Noha, Nehoda
Level 644 : Von, Áno, Kov, Káva, Nákova
Level 645 : Páv, Pás, Vek, Pes, Spev, Spevák

Level 646 : Rád, Rám, Rada, Dáma, Dráma, Armáda
Level 647 : Dva, Had, Zívať, Víťaz, Dvíhať, Hvízdať
Level 648 : Pot, Kto, Plot, Lopta, Koala, Lopatka
Level 649 : Nám, Káro, Nárok, Komár, Norma, Náramok
Level 650 : Nie, Kto, Ten, Kino, Nikto, Niekto

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *