Piknik Slovo Level 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 Odpovede

Piknik Slovo Level 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820 Odpovede

Level 811 : Máj, Ona, Áno, Nám, Nájomca
Level 812 : Let, Leto, Pole, Telo, Teta, Teplota
Level 813 : Lov, Lev, Les, Svet, Veslo, Svetlo
Level 814 : Rád, Dar, Rám, Dáma, Dráma, Armáda
Level 815 : Div, Kov, Vila, Oliva, Odliv, Kladivo

Level 816 : Nad, Had, Ona, Noha, Nehoda
Level 817 : Dva, Dať, Vziať, Variť, Zdraviť
Level 818 : Nie, Repa, Pera, Pena, Pancier
Level 819 : Nos, Dno, Seno, Niesť, Doniesť
Level 820 : Pár, Sen, Pes, Práve, Správne

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code