Piknik Slovo Level 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 Odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo Level 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900 Odpovede

Level 891 : Ker, Reč, Preč, Repa, Rieka, Priečka
Level 892 : Med, Meno, Menej, Jeden, Dojemne
Level 893 : Oko, Kel, Kolo, Sokol, Koleso
Level 894 : Pec, Cit, Cena, Pena, Tanec, Pacient
Level 895 : Ľad, Teľa, Teda, Dáta, Bádateľ

Level 896 : Ako, Div, Voda, Laik, Kladivo
Level 897 : Tak, Asi, Kto, Sto, Sitko, Takisto
Level 898 : Krt, Atak, Tvar, Karta, Krava, Kravata
Level 899 : Kúpa, Konať, Kopať, Okúpať, Kopnúť, Ponúkať
Level 900 : Bol, Zub, Uzol, Obal, Buzola

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *