Piknik Slovo Level 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940 Odpovede

Piknik Slovo Level 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940 Odpovede

Level 931 : Rok, Kosa, Skok, Krok, Keks, Okreska
Level 932 : Kov, Voš, Krt, Tvor, Štvrtok
Level 933 : Páv, Sen, Pás, Spev, Práve, Správne
Level 934 : Let, Lev, Svet, Výlet, Svetlý
Level 935 : Jed, Pera, Pred, Drep, Repa, Predaj

Level 936 : Som, Most, Osem, Smeti, Mesto, Miesto
Level 937 : Dóm, Tam, Med, Móda, Teda, Metóda
Level 938 : Kto, Tak, Zato, Koza, Oáza, Otázka
Level 939 : Bar, Úrok, Krab, Kúra, Čaro, Obrúčka
Level 940 : Nad, Dno, Ono, Lano, Gondola

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code