Piknik Slovo Level 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 Odpovede

Piknik Slovo Level 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 Odpovede

Level 961 : Šál, Štrk, Káro, Oltár, Kláštor
Level 962 : Let, Kto, Ale, Telo, Leto, Kotleta
Level 963 : Pes, Pera, Repa, Drep, Pred, Predsa
Level 964 : Les, Los, Kolo, Sokol, Koleso
Level 965 : Rám, Sám, Sen, Nám, Nie, Seminár

Level 966 : Oko, Kam, Krm, Rok, Mrak, Komora
Level 967 : Vlk, Div, Laik, Vila, Odliv, Oliva, Kladivo
Level 968 : Cop, Lipa, Opcia, Opica, Polica
Level 969 : Než, Dno, Dávno, Vážne, Návod, Odvážne
Level 970 : Roh, Pach, Opar, Ucho, Hora, Ropucha

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code