Ordpiknik Nivå 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Svaret

Spread the love

Ordpiknik Nivå 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 Svaret

Nivå 101 : Aske, Seks, Akse, Saks, Kasse
Nivå 102 : Arm, Mat, Tarm, Mars, Stram
Nivå 103 : Som, Mose, Sone, Mens, Ensom
Nivå 104 : Mai, Far, Fra, Fair, Firma
Nivå 105 : Men, Mye, Mynt, Meny, Mynte

Nivå 106 : Eik, Ski, Vis, Skive, Skeiv
Nivå 107 : Ris, Seer, Serie, Seier
Nivå 108 : Bil, Lei, Bie, Bilde
Nivå 109 : Du, Due, Luke, Kule, Kulde
Nivå 110 : Tur, Art, Tau, Tro, Fart, Fort, Fortau

Velg nivå…

Ordpiknik Svar og løsninger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *