Ordpiknik Nivå 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Svaret

Spread the love

Ordpiknik Nivå 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 Svaret

Nivå 151 : Ris, Sår, Tid, Sti, Årti, Rist, Tråd, Årstid
Nivå 152 : Agn, Nei, Eng, Lei, Lang, Geni, Genial
Nivå 153 : Ring, Gren, Feig, Fire, Grein, Finger
Nivå 154 : Sal, Seil, Selv, Avis, Salve, Salvie
Nivå 155 : Lag, Gass, Salg, Slag, Glass

Nivå 156 : Ert, Tyr, Dyr, Det, Dyse, Syre, Dyster
Nivå 157 : Arm, Rom, Norm, Morna, Moral, Normal
Nivå 158 : Far, Fra, Fag, Fare, Ferd, Fred, Farge, Fredag
Nivå 159 : Dis, Ned, Sein, Siden, Isende
Nivå 160 : Bro, Bor, Bror, Berg, Borger

Velg nivå…

Ordpiknik Svar og løsninger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *