Ordpiknik Nivå 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Svaret

Spread the love

Ordpiknik Nivå 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250 Svaret

Nivå 241 : Lag, Meg, Lam, Mage, Gammel
Nivå 242 : Rik, Ris, Fire, Fisk, Fersk, Frisk, Fisker
Nivå 243 : Tro, Rot, Lur, Gul, Gulrot
Nivå 244 : Sky, Kyse, Tykk, Tysk, Stykke
Nivå 245 : Par, Topp, Port, Tropp, Rapport

Nivå 246 : Hus, Dus, Hud, Hos, Hushold
Nivå 247 : Søl, Løv, Selv, Løve, Esel, Søle, Sølv, Øvelse
Nivå 248 : Kinn, Tinn, Tann, Kanne, Kantine
Nivå 249 : Bar, Bra, Bak, Bark, Bare, Baker, Krabbe
Nivå 250 : Nei, Geni, Ring, Grein, Energi

Velg nivå…

Ordpiknik Svar og løsninger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *