Ordpiknik Nivå 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 Svaret

Spread the love

Ordpiknik Nivå 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430 Svaret

Nivå 421 : Rot, For, Tro, Fort, Frost
Nivå 422 : Dis, Råd, Ris, Sår, Årti, Tråd, Årstid
Nivå 423 : Dam, Dem, Lam, Man, Med, Land, Andel, Mandel
Nivå 424 : Det, Del, Dal, Tale, Adel, Detalj
Nivå 425 : Pung, Ting, Pust, Gnist, Pusting

Nivå 426 : Akt, Inn, Kina, Inne, Kinn, Kantine
Nivå 427 : Fra, Fag, Fare, Ferd, Fred, Drage, Farge, Fredag
Nivå 428 : Mel, Mil, Nei, Mine, Mineral
Nivå 429 : Vin, Vag, Gran, Grav, Ving, Garn, Arving
Nivå 430 : Rik, Eik, Sikt, Rist, Kiste, Sterk, Streik

Velg nivå…

Ordpiknik Svar og løsninger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *