Ordpiknik Nivå 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Svaret

Spread the love

Ordpiknik Nivå 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480 Svaret

Nivå 471 : Sot, Ost, Sol, Stol, Dato, Soda, Last, Soldat
Nivå 472 : Lim, Sal, Lam, Mai, Lama, Asia, Mais, Salami
Nivå 473 : Sko, Ski, Skip, Boks, Pisk, Biskop
Nivå 474 : Vin, Nei, Vis, Urne, Virus, Univers
Nivå 475 : Tak, Akt, Katt, Ratt, Rett, Trakt, Kratt, Rakett

Nivå 476 : Ert, Sti, Tre, Rist, Sikt, Sterk, Streik
Nivå 477 : Hav, Hva, For, Hvor, Hvorfra
Nivå 478 : Alt, Dal, Del, Det, Lat, Adel, Tale, Detalj
Nivå 479 : Oss, Flo, Fil, Flis, Fossil
Nivå 480 : Bas, Bane, Sabel, Snabel, Balanse

Velg nivå…

Ordpiknik Svar og løsninger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *