Ordpiknik Nivå 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Svaret

Spread the love

Ordpiknik Nivå 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770 Svaret

Nivå 761 : Sag, Gris, Rist, Gitar, Gratis
Nivå 762 : Dag, Elg, Glad, Land, Lang, England
Nivå 763 : Enke, Tann, Kanne, Tanke, Tekanne
Nivå 764 : Ris, Peis, Pisk, Pris, Skip, Spiker
Nivå 765 : Dus, Hud, Hus, Hår, Rådhus

Nivå 766 : Der, Par, Per, Grep, Gepard
Nivå 767 : Alt, Mat, Mel, Tall, Team, Metall
Nivå 768 : Ert, Rest, Sete, Sted, Dessert
Nivå 769 : Garn, Gren, Regn, Snare, Sanger
Nivå 770 : Bie, Bekk, Sikt, Kiste, Bestikk

Velg nivå…

Ordpiknik Svar og løsninger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *