Ordpiknik Nivå 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980 Svaret

Spread the love

Ordpiknik Nivå 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980 Svaret

Nivå 971 : Grad, Idag, Gitar, Gratis, Tirsdag
Nivå 972 : Bein, Brun, Bunt, Ruin, Turbin, Tribune
Nivå 973 : Kur, Uke, Skur, Skrue, Sukker
Nivå 974 : Ert, Her, Hær, Ren, Tre, Nærhet
Nivå 975 : Gass, Tass, Ting, Gnist, Stang, Satsing

Nivå 976 : Tang, Alene, Engel, Langt, Elegant
Nivå 977 : Esel, Lett, Sete, Telt, Test, Slette
Nivå 978 : Dør, Rød, Glad, Grad, Lørdag
Nivå 979 : Fair, Fart, Takk, Frakk, Frakt, Trafikk
Nivå 980 : Blå, Bål, Dåd, Lån, Nål, Bånd, Lydbånd

Velg nivå…

Ordpiknik Svar og løsninger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *