Piknik Slovo Level 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040 Odpovede

Level 1031 : Ale, Než, Mena, Žena, Manžel
Level 1032 : Cop, Lipa, Opcia, Opica, Polica
Level 1033 : Ono, Okno, Seno, Norok, Skoro, Neskoro
Level 1034 : Pas, Kosa, Sako, Sopka, Spojka
Level 1035 : Dar, Tri, Riad, Diera, Trieda

Level 1036 : Krt, Atak, Karta, Karate, Raketa
Level 1037 : Jas, Nos, Ona, Sob, Jasno, Bonsaj
Level 1038 : Pas, Pár, Pás, Páv, Správa
Level 1039 : Peľ, Tri, Pera, Repa, Teľa, Priateľ
Level 1040 : Dóm, Med, Tam, Móda, Teda, Metód

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *