Piknik Slovo Level 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 Odpovede

Level 1041 : Hra, Rad, Rada, Rana, Hrana, Handra
Level 1042 : Bod, Boh, Chod, Doba, Chodba
Level 1043 : Než, Dávno, Návod, Vážne, Odvážne
Level 1044 : Vlk, Laik, Vila, Vlak, Vlas, Slivka
Level 1045 : Raz, Drak, Koza, Akord, Koral, Zrkadlo

Level 1046 : Bar, Hra, Breh, Para, Pahreba
Level 1047 : Kto, Voš, Šev, Šok, Kvet, Všetko
Level 1048 : Krk, Krv, Vec, Vek, Krkavec
Level 1049 : Ker, Nie, Niť, Rok, Kino, Koreniť
Level 1050 : Dať, Had, Víťaz, Zívať, Dvíhať, Hvízdať

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *