Piknik Slovo Level 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 Odpovede

Piknik Slovo Level 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050 Odpovede

Level 1041 : Hra, Rad, Rada, Rana, Hrana, Handra
Level 1042 : Bod, Boh, Chod, Doba, Chodba
Level 1043 : Než, Dávno, Návod, Vážne, Odvážne
Level 1044 : Vlk, Laik, Vila, Vlak, Vlas, Slivka
Level 1045 : Raz, Drak, Koza, Akord, Koral, Zrkadlo

Level 1046 : Bar, Hra, Breh, Para, Pahreba
Level 1047 : Kto, Voš, Šev, Šok, Kvet, Všetko
Level 1048 : Krk, Krv, Vec, Vek, Krkavec
Level 1049 : Ker, Nie, Niť, Rok, Kino, Koreniť
Level 1050 : Dať, Had, Víťaz, Zívať, Dvíhať, Hvízdať

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code