Piknik Slovo Level 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 Odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo Level 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 Odpovede

Level 1081 : Sto, Sova, Stav, Stopa, Postava
Level 1082 : Lov, Osa, Sova, Sval, Oslava
Level 1083 : Krv, Drak, Vták, Dávka, Vrták, Dvakrát
Level 1084 : Pri, Pár, Rám, Pirát, Primát
Level 1085 : Cena, Pena, Pera, Princ, Pancier

Level 1086 : Tak, Kino, Laik, Lano, Linka, Kotlina
Level 1087 : Reč, Červ, Večer, Včera, Večera
Level 1088 : Niť, Dnes, Sieť, Niesť, Doniesť
Level 1089 : Krk, Rok, Krok, Úrok, Krúžok
Level 1090 : Pre, Drep, Pred, Repa, Predsa

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *