Piknik Slovo Level 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090 Odpovede

Level 1081 : Sto, Sova, Stav, Stopa, Postava
Level 1082 : Lov, Osa, Sova, Sval, Oslava
Level 1083 : Krv, Drak, Vták, Dávka, Vrták, Dvakrát
Level 1084 : Pri, Pár, Rám, Pirát, Primát
Level 1085 : Cena, Pena, Pera, Princ, Pancier

Level 1086 : Tak, Kino, Laik, Lano, Linka, Kotlina
Level 1087 : Reč, Červ, Večer, Včera, Večera
Level 1088 : Niť, Dnes, Sieť, Niesť, Doniesť
Level 1089 : Krk, Rok, Krok, Úrok, Krúžok
Level 1090 : Pre, Drep, Pred, Repa, Predsa

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *