Piknik Slovo Level 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1130 Odpovede

Level 1121 : Tak, Koza, Oáza, Zato, Otázka
Level 1122 : Koč, Vlk, Vlak, Vačok, Vločka
Level 1123 : Dom, Osa, Som, Doma, Mzda, Mosadz
Level 1124 : Pas, Piť, Dosť, Spať, Posadiť
Level 1125 : Kto, Rok, Tvor, Štrk, Štvrtok

Level 1126 : Had, Hra, Rád, Hrad, Hrdza, Hrádza
Level 1127 : Jed, Med, Meno, Jeden, Menej, Dojemne
Level 1128 : Jar, Jas, Mars, Smer, Majster
Level 1129 : Pod, Roh, Chod, Hrdo, Príchod
Level 1130 : Jar, Pre, Rad, Pera, Predaj

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *