Piknik Slovo Level 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1160 Odpovede

Level 1151 : Let, Lev, Lov, Sto, Veslo, Svetlo
Level 1152 : Náš, Šál, Kanál, Šálka, Náklad, Škandál
Level 1153 : Dar, Jar, Jed, Čaj, Čaro, Čarodej
Level 1154 : Dno, Nad, Ona, Dron, Riad, Rodina
Level 1155 : Sto, Tým, Most, Mýto, Kostým

Level 1156 : Pes, Plť, Plsť, Sieť, Lepiť, Pliesť
Level 1157 : Kto, Atak, Plot, Koala, Lopatka
Level 1158 : Dóm, Med, Tam, Móda, Teda, Metóda
Level 1159 : Hra, Hora, Pach, Ucho, Ropucha
Level 1160 : Byt, Rys, Syr, Sýty, Bystrý

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *