Piknik Slovo Level 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170 Odpovede

Level 1161 : Noc, Pec, Ten, Otec, Koncept
Level 1162 : Jar, Krt, Tak, Kraj, Štrk, Štrajk
Level 1163 : Kel, Lev, Vek, Vlk, Liek, Lievik
Level 1164 : Bol, Zle, Lebo, Obal, Alebo, Zbabelo
Level 1165 : Osa, Sob, Sto, Auto, Autobus

Level 1166 : Piť, Pri, Orať, Požiar, Opražiť
Level 1167 : Mars, More, Osem, Smer, Semafor
Level 1168 : Hlt, Tým, List, Milý, Hmlistý
Level 1169 : Cit, Cop, Hoci, Ucho, Ticho, Potichu
Level 1170 : Pod, Drep, Pero, Drevo, Vopred

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *