Piknik Slovo Level 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1180 Odpovede

Level 1171 : Dnu, Kus, Dnes, Duna, Kuna, Sekunda
Level 1172 : Krt, Krv, Tvar, Karta, Krava, Kravata
Level 1173 : Ako, Kov, Lov, Vlak, Voda, Kyvadlo
Level 1174 : Koč, Čln, Čelo, Člen, Členok
Level 1175 : Rad, Rám, Dáma, Rada, Dráma, Armáda

Level 1176 : Osa, Sob, Boso, Osoba, Sobota
Level 1177 : Sto, Ovos, Tvor, Otvor, Ostrov
Level 1178 : Pár, Pás, Páv, Spev, Práve, Správne
Level 1179 : Asi, Dar, Dať, Rad, Riad, Tridsať
Level 1180 : Ako, Oko, Koho, Kolo, Alkohol

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *