Piknik Slovo Level 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1191, 1192, 1193, 1194, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200 Odpovede

Level 1191 : Kam, Krm, Rok, Mrak, Komár, Náramok
Level 1192 : Dno, Nad, Ona, Áno, Noha, Náhoda
Level 1193 : Had, Hra, Hrad, Brada, Hradba
Level 1194 : Les, Piť, Sieť, Lepiť, Pliesť
Level 1195 : Kov, Lev, Vlk, Čelo, Človek

Level 1196 : Cop, Opar, Opcia, Opica, Porcia
Level 1197 : Pod, Pot, Plod, Plot, Lopta, Odplata
Level 1198 : Dlh, Ono, Delo, Dole, Onedlho
Level 1199 : Ale, Pec, Pach, Palec, Plech, Chlapec
Level 1200 : Pena, Pera, Repa, Rieka, Napriek

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *