Piknik Slovo Level 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210 Odpovede

Level 1201 : Bol, Osa, Sob, Obal, Oblasť
Level 1202 : Luk, Kúra, Lúka, Ruka, Túra, Kultúra
Level 1203 : Reč, Červ, Večer, Včera, Večera
Level 1204 : Dar, Krt, Rad, Tak, Arktída
Level 1205 : Rana, Srna, Stan, Trasa, Strana

Level 1206 : Kov, Kto, Voš, Šev, Kvet, Všetko
Level 1207 : Sto, Sova, Stav, Sotva, Stopa, Postava
Level 1208 : Pes, Sen, Von, Seno, Spev, Pevnosť
Level 1209 : Koč, Nič, Čin, Kosť, Kosiť, Skončiť
Level 1210 : Ako, Noc, Oko, Ocko, Dokonca

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *