Piknik Slovo Level 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230 Odpovede

Level 1221 : Krm, Rám, Áno, Káro, Komár, Náramok
Level 1222 : Delo, Dole, Plod, Pole, Dielo, Podiel
Level 1223 : Dar, Nad, Rana, Dráha, Náhrada
Level 1224 : Ona, Rok, Kuna, Ruka, Koruna
Level 1225 : Pár, Rad, Rád, Para, Paráda

Level 1226 : Hus, Sup, Trh, Prst, Trup, Pstruh
Level 1227 : Asi, Piť, Spať, Ázia, Zápis, Zápasiť
Level 1228 : Pás, Páv, Vek, Spev, Spevák
Level 1229 : Dar, Rok, Drak, Akord, Riadok
Level 1230 : Aby, Bar, Ryba, Veľa, Veľryba

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *