Piknik Slovo Level 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270 Odpovede

Level 1261 : Raz, Hra, Rád, Dráha, Hrdza, Hrádza
Level 1262 : Ale, Dole, Drep, Pred, Perla, Leopard
Level 1263 : Ona, Čln, Lano, Obal, Oblačný
Level 1264 : Kov, Oko, Zoo, Koza, Vozovka
Level 1265 : Kel, Los, Sto, Liek, Telo, Letisko

Level 1266 : Nám, Káro, Komár, Norma, Nárok, Náramok
Level 1267 : Nad, Rad, Hrad, Rada, Hrana, Handra
Level 1268 : Pod, Sud, Sup, Osud, Odstup
Level 1269 : Cop, Lipa, Píla, Opica, Polica, Polícia
Level 1270 : Pot, Plot, Koala, Lopta, Lopatka

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *