Piknik Slovo Level 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 Odpovede

Piknik Slovo Level 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 Odpovede

Level 1271 : Pri, Reč, Park, Preč, Rieka, Priečka
Level 1272 : Jar, Kraj, Kôra, Skôr, Srna, Najskôr
Level 1273 : Ako, Koč, Vlk, Vlak, Vačok, Vločka
Level 1274 : Kúpa, Konať, Kopať, Kopnúť, Okúpať, Ponúkať
Level 1275 : Les, Pes, Piť, Plť, Plsť, Pliesť

Level 1276 : Tri, Žiť, Rásť, Stáť, Stráž, Strážiť
Level 1277 : Bol, Sob, Kosa, Obal, Láska, Klobása
Level 1278 : Tak, Kino, Klin, Laik, Linka, Kotlina
Level 1279 : Ker, Riad, Diera, Rieka, Krieda
Level 1280 : Kto, Nie, Ten, Kino, Nikto, Niekto

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code