Piknik Slovo Level 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280 Odpovede

Level 1271 : Pri, Reč, Park, Preč, Rieka, Priečka
Level 1272 : Jar, Kraj, Kôra, Skôr, Srna, Najskôr
Level 1273 : Ako, Koč, Vlk, Vlak, Vačok, Vločka
Level 1274 : Kúpa, Konať, Kopať, Kopnúť, Okúpať, Ponúkať
Level 1275 : Les, Pes, Piť, Plť, Plsť, Pliesť

Level 1276 : Tri, Žiť, Rásť, Stáť, Stráž, Strážiť
Level 1277 : Bol, Sob, Kosa, Obal, Láska, Klobása
Level 1278 : Tak, Kino, Klin, Laik, Linka, Kotlina
Level 1279 : Ker, Riad, Diera, Rieka, Krieda
Level 1280 : Kto, Nie, Ten, Kino, Nikto, Niekto

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *