Piknik Slovo Level 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290 Odpovede

Level 1281 : Nos, Rok, Áno, Káro, Nárok, Krosná
Level 1282 : Krab, Obor, Sako, Osoba, Skoro, Bosorka
Level 1283 : Dar, Rám, Dáma, Dráma, Armáda
Level 1284 : Pár, Páv, Spev, Práve, Správne
Level 1285 : Ale, Let, Ten, Teta, Talent

Level 1286 : Opar, Pera, Repa, Obrat, Potreba
Level 1287 : Pre, Dvor, Pero, Pred, Drevo, Vopred
Level 1288 : Raz, Rád, Hrad, Rada, Hrdza, Záhrada
Level 1289 : Pec, Ten, Otec, Kopec, Koncept
Level 1290 : Lev, Leto, Svet, Telo, Veslo, Svetlo

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *