Piknik Slovo Level 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300 Odpovede

Level 1291 : Cop, Pod, Chod, Hrdo, Príchod
Level 1292 : Bez, Izba, Breza, Reťaz, Zebra, Zbierať
Level 1293 : Dno, Meno, More, Modrý, Moderný
Level 1294 : Had, Rad, Roh, Hora, Ohrada
Level 1295 : Kel, Koč, Čln, Čelo, Člen, Členok

Level 1296 : Ako, Kov, Ona, Von, Káva, Nákova
Level 1297 : Reč, Červ, Verný, Večer, Večne, Červený
Level 1298 : Asi, Vlk, Sval, Vila, Vlas, Slivka
Level 1299 : Dno, Nad, Dron, Riad, Rodina
Level 1300 : Kto, Som, Sto, Most, Smútok

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *