Piknik Slovo Level 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1330 Odpovede

Level 1321 : Pec, Pach, Palec, Plech, Chlapec
Level 1322 : Vec, Vek, Viac, Cieva, Cievka
Level 1323 : Jar, Jed, Drep, Pred, Predaj
Level 1324 : Cit, Cop, Hoci, Ucho, Ticho, Potichu
Level 1325 : Ale, Než, Mena, Žena, Manžel

Level 1326 : Tak, Káva, Stav, Vták, Stávka
Level 1327 : Les, Los, Čln, Slon, Slnečno
Level 1328 : Had, Hra, Nad, Rana, Hrana, Handra
Level 1329 : Dlh, Dno, Ono, Delo, Dole, Onedlho
Level 1330 : Pot, Para, Pero, Preto, Opatera

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *