Piknik Slovo Level 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1340 Odpovede

Level 1331 : Tri, Deti, Riad, Teda, Diera, Trieda
Level 1332 : Mať, Zem, Šiť, Zima, Zmiešať
Level 1333 : Bol, Les, Sob, Lebo, Bolesť
Level 1334 : Pes, Sieť, Spať, Spev, Spievať
Level 1335 : Bar, Dar, Hrad, Brada, Hradba

Level 1336 : Bod, Sob, Boso, Obal, Osoba, Sloboda
Level 1337 : Luk, Kúra, Lúka, Túra, Kultúra
Level 1338 : Krv, Kto, Voš, Šok, Štvrtok
Level 1339 : Kam, Krm, Rok, Mrak, Moriak
Level 1340 : Čin, Kino, Kosť, Kosiť, Skončiť

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *