Piknik Slovo Level 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350 Odpovede

Level 1341 : Kel, Koč, Lev, Lov, Čelo, Človek
Level 1342 : Dom, Osa, Som, Doma, Mzda, Mosadz
Level 1343 : Nie, Niť, Zem, Znieť, Zmeniť
Level 1344 : Roh, Hora, Kruh, Ruka, Okruh, Uhorka
Level 1345 : Ako, Rad, Drak, Akord, Zrkadlo

Level 1346 : Ker, Krt, Atak, Karta, Karate, Raketa
Level 1347 : Kov, Vlk, Vila, Odliv, Oliva, Kladivo
Level 1348 : Piť, Pri, Orať, Požiar, Opražiť
Level 1349 : Ale, Let, Tak, Teta, Kotleta
Level 1350 : Kto, Los, Oko, Kolo, Kostol

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *