Piknik Slovo Level 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 Odpovede

Piknik Slovo Level 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 Odpovede

Level 1361 : Bar, Pot, Brat, Pera, Obrat, Potreba
Level 1362 : Pas, Plný, Stan, Platný, Splatný
Level 1363 : Krm, Lama, Mrak, Marka, Karamel
Level 1364 : Jed, Rad, Reč, Čaj, Dojča, Čarodej
Level 1365 : Dar, Pár, Rád, Para, Rada, Paráda

Level 1366 : Rok, Rám, Málo, Koral, Morálka
Level 1367 : Dóm, Med, Tam, Móda, Teda, Metóda
Level 1368 : Pes, Pás, Páv, Vek, Spev, Spevák
Level 1369 : Kto, Osa, Sto, Kosa, Sitko, Takisto
Level 1370 : Dom, Rad, Doma, Mzda, Rada, Zadarmo

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code