Piknik Slovo Level 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370 Odpovede

Level 1361 : Bar, Pot, Brat, Pera, Obrat, Potreba
Level 1362 : Pas, Plný, Stan, Platný, Splatný
Level 1363 : Krm, Lama, Mrak, Marka, Karamel
Level 1364 : Jed, Rad, Reč, Čaj, Dojča, Čarodej
Level 1365 : Dar, Pár, Rád, Para, Rada, Paráda

Level 1366 : Rok, Rám, Málo, Koral, Morálka
Level 1367 : Dóm, Med, Tam, Móda, Teda, Metóda
Level 1368 : Pes, Pás, Páv, Vek, Spev, Spevák
Level 1369 : Kto, Osa, Sto, Kosa, Sitko, Takisto
Level 1370 : Dom, Rad, Doma, Mzda, Rada, Zadarmo

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *