Piknik Slovo Level 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380 Odpovede

Level 1371 : Had, Pod, Hlad, Plod, Dlaha, Podlaha
Level 1372 : Ako, Drak, Riad, Akord, Riadok
Level 1373 : Dar, Kde, Ker, Rieka, Krieda
Level 1374 : Los, Plť, Plsť, Spať, Poslať
Level 1375 : Kov, Koč, Lov, Vlk, Vačok, Vločka

Level 1376 : Bod, Dub, Dva, Doba, Voda, Budova
Level 1377 : Bol, Sob, Som, Omyl, Symbol
Level 1378 : Ale, Zle, Lebo, Obal, Zbabelo
Level 1379 : Asi, Sto, Tak, Kosa, Sako, Takisto
Level 1380 : Jar, Krt, Tak, Kraj, Štrk, Štrajk

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *