Piknik Slovo Level 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 Odpovede

Level 1431 : Krt, Atak, Tvar, Karta, Krava, Kravata
Level 1432 : Žiť, Variť, Veriť, Žeriav, Žeraviť
Level 1433 : Kam, Tak, Tam, Téma, Kométa
Level 1434 : Som, Most, Osem, Mesto, Smeti, Miesto
Level 1435 : Nos, Pes, Sen, Seno, Pevnosť

Level 1436 : Asi, Šiť, Šesť, Tešiť, Šťastie
Level 1437 : Dar, Hra, Hrad, Rana, Hrana, Handra
Level 1438 : Nos, Čln, Slon, Čelo, Člen, Slnečno
Level 1439 : Dom, Delo, Dole, Model, Meradlo
Level 1440 : Krk, Rok, Krok, Úrok, Krúžok

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *