Piknik Slovo Level 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 Odpovede

Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Piknik Slovo Level 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440 Odpovede

Level 1431 : Krt, Atak, Tvar, Karta, Krava, Kravata
Level 1432 : Žiť, Variť, Veriť, Žeriav, Žeraviť
Level 1433 : Kam, Tak, Tam, Téma, Kométa
Level 1434 : Som, Most, Osem, Mesto, Smeti, Miesto
Level 1435 : Nos, Pes, Sen, Seno, Pevnosť

Level 1436 : Asi, Šiť, Šesť, Tešiť, Šťastie
Level 1437 : Dar, Hra, Hrad, Rana, Hrana, Handra
Level 1438 : Nos, Čln, Slon, Čelo, Člen, Slnečno
Level 1439 : Dom, Delo, Dole, Model, Meradlo
Level 1440 : Krk, Rok, Krok, Úrok, Krúžok

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *