Piknik Slovo Level 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1441, 1442, 1443, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1449, 1450 Odpovede

Level 1441 : Luk, Inak, Klus, Kuna, Sila, Skulina
Level 1442 : Nám, Rám, Sám, Smer, Seminár
Level 1443 : Raz, Park, Pera, Repa, Ruka, Preukaz
Level 1444 : Rad, Riad, Teda, Diera, Trieda
Level 1445 : Ako, Dva, Vlk, Vlak, Voda, Kyvadlo

Level 1446 : Krv, Kto, Šok, Štrk, Štvrtok
Level 1447 : Div, Lov, Vila, Odliv, Divadlo
Level 1448 : Pes, Piť, Plť, Sieť, Lepiť, Pliesť
Level 1449 : Kel, Oko, Ono, Kolo, Okno, Koleno
Level 1450 : Byt, Rys, Syr, Sýty, Bystrý

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *