Piknik Slovo Level 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460 Odpovede

Piknik Slovo Level 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460 Odpovede

Level 1451 : Aby, Bar, Krab, Ryba, Rybačka
Level 1452 : Koč, Vek, Von, Zvon, Zvonček
Level 1453 : Les, Los, Sob, Lebo, Bolesť
Level 1454 : Jar, Kraj, Kôra, Skôr, Srna, Najskôr
Level 1455 : Roj, Čaj, Čaro, Dojča, Jadro, Čarodej

Level 1456 : Let, Leto, Pole, Telo, Teta, Teplota
Level 1457 : Nie, Nič, Čin, Klin, Liek, Klinček
Level 1458 : Reč, Červ, Večer, Včera, Večera
Level 1459 : Hra, Hora, Pach, Ucho, Prach, Ropucha
Level 1460 : Med, Drep, Pred, Meter, Predmet

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code