Piknik Slovo Level 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1456, 1457, 1458, 1459, 1460 Odpovede

Level 1451 : Aby, Bar, Krab, Ryba, Rybačka
Level 1452 : Koč, Vek, Von, Zvon, Zvonček
Level 1453 : Les, Los, Sob, Lebo, Bolesť
Level 1454 : Jar, Kraj, Kôra, Skôr, Srna, Najskôr
Level 1455 : Roj, Čaj, Čaro, Dojča, Jadro, Čarodej

Level 1456 : Let, Leto, Pole, Telo, Teta, Teplota
Level 1457 : Nie, Nič, Čin, Klin, Liek, Klinček
Level 1458 : Reč, Červ, Večer, Včera, Večera
Level 1459 : Hra, Hora, Pach, Ucho, Prach, Ropucha
Level 1460 : Med, Drep, Pred, Meter, Predmet

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *