Piknik Slovo Level 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 1466, 1467, 1468, 1469, 1470 Odpovede

Level 1461 : Kam, Káro, Mrak, Komár, Nárok, Náramok
Level 1462 : Tak, Atak, Plot, Lopta, Lopatka
Level 1463 : Ona, Osa, Kosa, Sako, Kasíno
Level 1464 : Pot, Pre, Pero, Preto, Pretože
Level 1465 : Ľad, Dáta, Teda, Teľa, Bádateľ

Level 1466 : Cop, Opar, Opcia, Opica, Porcia
Level 1467 : Krt, Luk, Lúka, Ruka, Túra, Kultúra
Level 1468 : Krm, Kto, Rok, Motor, Komfort
Level 1469 : Inak, Nula, Sila, Linka, Skulina
Level 1470 : Nos, Som, Meno, Osem, Písmo, Písmeno

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *