Piknik Slovo Level 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 Odpovede

Piknik Slovo Level 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 Odpovede

Level 1501 : Bod, Boh, Chod, Doba, Chodba
Level 1502 : Dno, Had, Nad, Ona, Nehoda
Level 1503 : Ako, Dom, Kam, Doma, Komoda
Level 1504 : Tri, Žiť, Rásť, Stáť, Stráž, Strážiť
Level 1505 : Pes, Peľ, Pot, Soľ, Sto, Posteľ

Level 1506 : Dar, Dať, Dosť, Orať, Radosť
Level 1507 : Náš, Šál, Kanál, Šálka, Náklad, Škandál
Level 1508 : Bez, Bol, Zle, Lebo, Alebo, Zbabelo
Level 1509 : Los, Osa, Sob, Obal, Oblasť
Level 1510 : Dom, Som, Doma, Mzda, Mosadz

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code