Piknik Slovo Level 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510 Odpovede

Level 1501 : Bod, Boh, Chod, Doba, Chodba
Level 1502 : Dno, Had, Nad, Ona, Nehoda
Level 1503 : Ako, Dom, Kam, Doma, Komoda
Level 1504 : Tri, Žiť, Rásť, Stáť, Stráž, Strážiť
Level 1505 : Pes, Peľ, Pot, Soľ, Sto, Posteľ

Level 1506 : Dar, Dať, Dosť, Orať, Radosť
Level 1507 : Náš, Šál, Kanál, Šálka, Náklad, Škandál
Level 1508 : Bez, Bol, Zle, Lebo, Alebo, Zbabelo
Level 1509 : Los, Osa, Sob, Obal, Oblasť
Level 1510 : Dom, Som, Doma, Mzda, Mosadz

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *