Piknik Slovo Level 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520 Odpovede

Spread the love

Piknik Slovo Level 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520 Odpovede

Level 1511 : Pas, Plť, Plsť, Spať, Poslať
Level 1512 : Tak, Káva, Stav, Vták, Stávka
Level 1513 : Oko, Kosa, Sako, Sopka, Opasok
Level 1514 : Lov, Sova, Sval, Vlas, Oslava
Level 1515 : Kúpa, Konať, Kopať, Kopnúť, Okúpať, Ponúkať

Level 1516 : Drep, Dvor, Pero, Pred, Drevo, Vopred
Level 1517 : Pár, Pás, Rok, Káro, Sporák
Level 1518 : Les, Svet, Telo, Veslo, Svetlo
Level 1519 : Pre, Pór, Pera, Repa, Európa
Level 1520 : Kov, Von, Áno, Káva, Nákova

Všetky level …

Piknik Slovo odpovede Pomôcka slovenský

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *